hakda

Biz kim?

“Dongguan Invotive Plastic Product Co., Ltd.”, gündelik durmuşyň giň çäginde ulanylýan ýokary hilli silikon aşhana önümlerini, silikon çaga önümlerini dizaýn edýän we öndürýän dünýäde öňdebaryjy silikon önümlerini üpjün ediji.

Zawodymyz 2005-nji ýylda döredilip, Hytaýyň Dongguan şäheriniň Hengli şäherinde ýerleşýär.8000 inedördül metr meýdany tutýar.Silikon öý önümleriniň her görnüşini, silikon çaga önümlerini, silikon sowgatlaryny we silikon esbaplaryny ussatlyk bilen ulanýarys.Gözleg we gözleg, dizaýn, önümçilikden gözden geçirmek we ibermek.Dünýä belli markalar üçin OEM / ODM hyzmatyny hödürleýäris.

takmynan1
takmynan3
takmynan4
takmynan6
+
Senagat tejribesi
+
Professional işgärler
+
Kärhana hyzmatdaşlygy
takmynan 5

Biz näme edýäris?

200-den gowrak zähmetsöýer we hünärmen işgär bilen biziň kompaniýamyz ýokary derejeli ýokary tehnologiýaly kärhanalar hökmünde kesgitlenildi. Soňky 18 ýylyň dowamynda Invotive dünýäniň dürli künjeklerinden müşderilere dünýä derejesindäki silikon önümlerini hödürledi.Coca Cola, McDonald's, Disney, Target, Nestle, Lego we Porsche ýaly dünýä belli markalary hem öz içine alýar. Önümimiziň hili we hyzmaty sebäpli, 10-dan gowrak Fortune 500 kompaniýasy tarapyndan “Strategiki üpjünçilik hyzmatdaşlary” hökmünde saýlandyk. Müşderileriň üstünlikleri ”Invotive üçin hemişe esasy alada bolupdy.

Dünýäde ýokary ynamly we hormatlanýan “Invotive” 500-den gowrak kärhana we 80 ýurt bilen hyzmatdaşlyk etdi.Önümiň hili, howpsuzlygy we abraýy bütin dünýä tarapyndan kabul edilýär.

Öňe gidip, işewür hyzmatdaşlarymyz üçin gymmatlyk döretmäge we olaryň üstünliklerine goşant goşmaga borçlanýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Professional dizaýnerler

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda çyzgylary we nusgalary çalt döredip biljek hünärmen dizaýnerlerimiz bar.

Uly bukja sargytlary

Zawodymyzda uly partiýa sargytlaryny ýerleşdirip biljek 24 önümçilik maşyny bar.

Baý tejribe

Silikon önümlerini öndürmekde 15 ýyllyk tejribe bilen müşderilere meseleleri çözmäge kömek edip bileris.

Hil barlagy

Hiline berk gözegçilik edýäris we eltip bermezden ozal 100% sargyt barlaýarys.

Iş gurşawy

Arassa önümçilik ussahanasyny, täsin arassa gurnama liniýasynyň işlemegini üpjün edýän 6S dolandyryş modelini ulanýarys.

OEM & ODM

OEM & ODM kabul ederlikli , omöriteleşdirilen ululyklar we şekiller bar.Pikiriňizi biziň bilen paýlaşmak üçin hoş geldiňiz, durmuşy has döredijilikli etmek üçin bilelikde işleşeliň.